Web z pohledu uživatelů


tomenu

Web z pohledu uživatele

Uživatelé mají rádi jasné a přehledné stránky. Po jejich otevření v prohlížeči by měli ihned poznat, kde jsou a co zde můžou najít.

 Při tvorbě WWW stránek se musí vycházet z toho, na co jsou uživatelé Internetu zvyklí. Například očekávají, že viditelné logo bude umístěné v levém horním rohu stránky a že pod ním bude navigační menu (ať už v horizontální či vertikální podobě).

Orientaci a komunikaci usnadňují podtržené a barevně vyznačené odkazy a v neposlední řadě i označení aktuální stránky, na které se uživatel nachází, v navigaci. Nesmí rovněž chybět kontaktní informace či odkazy vedoucí na tyto informace.

Kvalitní grafika a srozumitelný textový obsah jsou základem úspěšných WWW stránek.