SEO plán


tomenu

seo_plan.jpg

Optimalizace webových stránek je dlouhodobý koncepční proces, který se skládá z části marketingové a technologické.
Jedná se o tzv. on-page optimalizaci: co je třeba udělat na samotných stránkách, aby byly zajímavé a přístupné pro vyhledávače.

a) Marketingová část

Je třeba nalézt odpovědi na následující otázky:
-    Jaké je zaměření firmy, jejíž stránky budeme optimalizovat?
-    Jaký je hlavní cíl stránek?
-    Jaká je cílová skupina?
-    Co chcete, aby návštěvníci na vašich stránkách dělali?
-    Kdo jsou hlavní konkurenti?

       
b) Technologická část

Nejprve je nutné provést analýzu současného stavu, z níž vyplyne, co je na WWW stránkách špatné a co je naopak dobré zachovat.
Stránky musí být přístupné z různých vyhledávačů.

Při tvorbě webových stránek je nezbytné používat validní kód HTML.

HTML (Hypertext Markup Language, hypertextový značkovací jazyk) umožňuje zobrazit textový obsah stránek. Tento jazyk vychází z obecně přijatých standardů společnosti W3C (World Wide Web Consortium). Mladším bratrem tohoto jazyka je XHTML (Extensible Hypertext Markup Language, rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk), který jasně vymezuje rozdíl mezi strukturou WWW stránek a jejich vzhledem. K určení vzhledu slouží CSS (Cascading Style Sheets, šablony kaskádových stylů).

Velmi důležitý je textový obsah, klíčová slova a pravidelná aktualizace WWW stránek. Vyhledávací programy si bedlivě všímají změn v obsahu.

Mějme na paměti, že WWW stránky mají přinášet především informace. Proto se nejprve vytváří jejich obsah a teprve poté grafický vzhled. Design by měl návštěvníkovi naznačit, kde se nachází a co mu stránka nabídne.

První stránka (tzv. homepage) by měla obsahovat relevantní údaje: název firmy a nabízeného produktu, popis toho, co lze na stránkách najít (např. v odrážkovém menu), a navigaci.

Dále se vyhodnocuje návštěvnost stránek, počet odkazujících stránek a jak jsou tyto odkazující stránky hodnoceny vyhledávači (ranking).

Rovněž je třeba se přesvědčit, zda nemají vyhledávací programy zamezený přístup k prohledávání stránek.

Pokud si nepřejete, aby roboti zaindexovali určité stránky či adresáře, použijete jednoduchý textový soubor robots.txt. V něm jsou uloženy pokyny, jakým způsobem má vyhledávač procházet váš web. Tento soubor musí být umístěn v kořenovém adresáři.

Nejlepší způsob, jak na sebe upozornit, je mít odkazy na jiných vysoce hodnocených stránkách.

Dobře fungující webové stránky jsou klíčovým nástrojem reklamy a komunikace.