Copywriting


tomenu

logika.jpg

Základem úspěšnosti vašich webových stránek je bezpochyby kvalitní kód a pečlivý výběr klíčových slov. Neméně důležitou složkou je zajímavě a kvalitně napsaný text.

Platí zásada, že při vytváření textu je nutno brát ohled jak na návštěvníky webových stránek, tak na vyhledávače. Obsah stránek musí být věcně příslušný k vyhledávaným klíčovým slovům.

Text, který je v dobrém slova smyslu inspirativní, jistě zaujme i vyhledávače.