Nepovolené praktiky


tomenu

nepovolene_praktiky.jpgVyhledávače také vědí o nečestných způsobech, jimiž se majitelé WWW stránek snaží získat nezasloužené hodnocení. Tyto praktiky se nazývají souhrnně Black Hat SEO. Patří mezi ně např. skrytý text na stránkách, podstrkávání jiného obsahu vyhledávači a jiného návštěvníkům, podvodné odkazy atd.
Pokud vyhledávač něco takového zjistí, může vaši stránku okamžitě penalizovat. V důsledku toho se sníží hodnocení stránky a navíc může být vyřazena z databáze.