SEO a internetový marketing


tomenu

V současné době je hodně společností, které se zabývají optimalizací webových stránek pro vyhledávače. Běžný uživatel Internetu často stojí před nesnadnou volbou, pro kterou společnost či firmu se rozhodnout.

Předpokladem poučeného rozhodování je základní seznámení se s problematikou internetových aplikací, s optimalizací webových stránek (SEO) a  marketingem.

SEO - cesta k dlouhodobé úspěšnosti

SEO je optimalizace webových stránek pro vyhledávače. Jedná se o postup, který má připravit a upravit stránky takovým způsobem, aby je vyhledávače mohly dobře nalézt.

Cílem SEO optimalizace je usnadnit přístup k informacím a k jejich vyhledávání, a s tím je také neoddělitelně spojen i nárůst počtu cílových návštěvníků.

Nejprve je nutné provést analýzu současného stavu, z níž vyplyne, co je na daných webových stránkách špatné a co je naopak dobré zachovat.

  • Při tvorbě webových stránek je nezbytné používat validní kód HTML.

    HTML (= hypertextový značkovací jazyk) umožňuje zobrazit textový obsah stránek.
  • Velmi důležitý je textový obsah, klíčová slova a pravidelná aktualizace webových stránek.

  • Dále se vyhodnocuje návštěvnost stránek a počet zpětných odkazů.

  • Rovněž je třeba se přesvědčit, zda nemají vyhledávací programy zamezený přístup k prohledávání stránek.


Informace uveřejněné na našem webu, byť představují stručný nástin problematiky SEO, webdesignu a marketingu, Vám jistě poslouží, jak pevně doufáme, jako určité vodítko při hledání vhodného dodavatele služeb a produktů na Internetu.

Náš web je určen všem těm, kteří nemají čas ověřovat si důvěryhodnost a spolehlivost získaných informací z různých zdrojů.